Uważamy, że Pracownicy PKP CARGO S.A. mają pełne prawo do uczestnictwa w sprawach dotyczących ich żywotnych interesów.

Uważamy, że Pracownicy PKP CARGO S.A. mają pełne prawo do uczestnictwa w sprawach dotyczących ich żywotnych interesów.

W dniu 16.01.2023 r. w Warszawie siedzibie Związku Zawodowego Maszynistów w Polsce odbyło się wspólne posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych ZZM z Przedstawicielami
Federacji Związków Zawodowych Maszynistów, na którym przyjęto wspólne stanowiska dotyczące realizacji postulatów oraz dalsze działania statutowe związane ze sporem zbiorowym w PKP CARGO S.A.

Jednocześnie w związku z nabrzmiałą sytuacją w Spółce PKP CARGO S.A. spowodowaną zawisłym na tle płacowym sporem zbiorowym oraz związanym z tym chaosem informacyjnym, mającym destrukcyjny wpływ na nastroje panujące wśród załogi oczekujemy od Pana mediatora, w ramach udzielania pomocy stronom sporu w zawarciu porozumienia podjęcia działań umożliwiających zainteresowanym pracownikom możliwość uczestnictwa w spotkaniu mediacyjnym w dniu 18 stycznia 2023 r.
Oczekujemy zatem, takiego przygotowania technicznego , które umożliwi pasywne uczestnictwo Pracowników w spotkaniu (np. transmisja online) .
Powyższe będzie realizacją oczekiwań jakie w tej sprawie kierują do nas pracownicy zarówno zrzeszeni w związkach zawodowych jak i pozostający poza związkami. Uważamy, że Pracownicy PKP CARGO S.A. mają pełne prawo do uczestnictwa w sprawach dotyczących ich żywotnych interesów.