W 2018 roku pracodawca nie złoży zeznania podatkowego za pracownika

W 2018 roku pracodawca nie złoży zeznania podatkowego za pracownika

Informujemy, że w związku z licznymi zapytaniami otrzymaliśmy odpowiedź w sprawie braku możliwości składania  zeznania podatkowego za pracownika za pośrednictwem pracodawcy.  
Izba Skarbowa wyjaśnia,  że w 2018 r. płatnik (pracodawca) nie złoży zeznania za podatnika (pracownika). Osoby, które dotychczas korzystały z tego rozwiązania mogą wybrać rozliczenie przez urząd skarbowy i złożyć wniosek PIT-WZ. Na dotychczasowych zasadach można natomiast skorzystać z rozliczenia przez organ rentowy – z tego rozwiązania korzysta wielu emerytów i rencistów.

W marcu 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uchylające przepis art. 37 ustawy regulujący roczne obliczenia podatku przez płatnika. W związku z tym od dochodów osiągniętych od początku stycznia 2017 r. płatnicy nie będą sporządzać za pracowników rozliczenia rocznego PIT-40. Każdy pracownik, który otrzyma informację PIT-11 będzie mógł:

  • podjąć decyzję o samodzielnym sporządzeniu zeznania podatkowego na podstawie otrzymanej od pracodawcy informacji PIT-11 i wysłać zeznanie (np. elektronicznie) do urzędu skarbowego,

lub

  •  wypełnić do 16 kwietnia wniosek PIT-WZ, który jest wnioskiem o sporządzenie zeznania podatkowego, wskazując adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłana informacja o sporządzeniu zeznania przez urząd skarbowy. Wniosek PIT-WZ podatnik może złożyć wyłącznie w formie elektronicznej.

Na dotychczasowych zasadach można natomiast skorzystać z rozliczenia przez organ rentowy. Taką formę rozliczenia wybiera bardzo wielu emerytów i rencistów, za których obowiązek złożenia zeznania wykonuje ZUS i KRUS. W ubiegłym roku z rozliczenia przez organ rentowy skorzystało ponad 650 tysięcy osób, to ¼ wszystkich podatników.