W jaki sposób pracodawcy wyliczą pracownikom wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy z przyczyn od nich niezależnych

W jaki sposób pracodawcy wyliczą pracownikom wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy z przyczyn od nich niezależnych

Brak możliwości wykonywania badań okresowych, a następnie ograniczenie przez Dyrektora Oddziału KMP liczby lokalizacji w których pracownicy mogą te badania wykonać, powodują  brak możliwości zatrudnienia pracowników u poszczególnych pracodawców.
W związku z powyższym FZZMK wystąpiła do spółek PKP Intercity i Polregio o wyjaśnienie w jaki sposób pracodawca wyliczy w takiej sytuacji pracownikom wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy z przyczyn od nich niezależnych. Czy pracownik za ten okres otrzyma wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy, czy też zostanie ono wyliczone w inny sposób.