W lutym będą strajkować pracownicy POLREGIO S.A. ?

W lutym będą strajkować pracownicy POLREGIO S.A. ?

Podczas rozmów na etapie rokowań w sprawie wdrożenia podwyżki wynagrodzenia w uposażeniu zasadniczym w wysokości 700 zł. od dnia 01.12.21 r dla pracowników POLREGIO S.A. wynagradzanych zgodnie z ZUZP wynikającego z pisma z dnia 30 listopada 2021 r. przeprowadzonych w dniu 12.01.2022 roku w sporze zbiorowym wszczętym w dniu 30 listopada 2021 roku nie doszło do zawarcia porozumienia.
Wobec propozycji złożonej przez pracodawcę, która w żaden sposób nie spełnia oczekiwań pracowników związki zawodowe biorące udział w sporze postanowiły zawiązać komitet strajkowy i przeprowadzić w terminie 17-28 stycznia 2022 r. Referendum Strajkowe w POLREGIO S.A.
Centrale związkowe będące stroną sporu zbiorowego postanawiają, że w zakładach Spółki odpowiednie struktury związkowe zawiążą Zakładowe Komitety Strajkowe.
Poniżej publikujemy protokół rozbieżności.PR 2022jpg

PR 2022_01jpg

PR 2022_02jpg