W PKP CARGO S.A. podpisano protokół rozbieżności w sporze zbiorowym o podwyżkę wynagrodzenia

W PKP CARGO S.A. podpisano protokół rozbieżności w sporze zbiorowym o podwyżkę wynagrodzenia

Po posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury w dniu 27.04.2022 Zarząd PKP CARGO S.A. reprezentowany przez Prezesa Dariusza Seligę oraz członków Zarządu Zenona Kozendrę i Jacka Rutkowskiego spotkał się ze związkami zawodowymi w ramach prowadzonego sporu zbiorowego o podwyżkę wynagrodzeń. 

Nowy Prezes PKP CARGO S.A. Pan Dariusz Seliga zadeklarował prowadzenie dialogu w duchu partnerstwa oraz wyraził chęć wdrożenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników spółki PKP Cargo. Jednak żadna deklaracja, co do wysokości kwoty nie została zaproponowana przez Zarząd.

Podpisano protokół rozbieżności, który pozwoli powołać mediatora i przejść do następnej fazy sporu zbiorowego. Ustalono, że mediator ma zostać powołany do 6 maja 2022, a rozmowy z jego udziałem mają się rozpocząć nie później jak 16 maja 2022. 

Poniżej publikujemy protokół.

CARGO PROT 2704_01jpg

CARGO PROT 2704_02jpg