Wszczęcie dialogu społecznego o podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników POLREGIO S.A.

Wszczęcie dialogu społecznego o podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników POLREGIO S.A.

DIALOG PR 2023jpg