Wyniki kontroli PIP dotyczącej czasu pracy maszynistów

Wyniki kontroli PIP dotyczącej czasu pracy maszynistów

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy badali czas pracy maszynistów od lipca do września 2016 .
Skontrolowano 56 przewoźników kolejowych, dla których pracowało łącznie 8462 maszynistów (8316 na podstawie umowy o pracę, 146 na podstawie umowy zlecenia).

Państwowa Inspekcja Pracy zwróciła uwagę, że w 2016 r., w porównaniu z badaniem sprzed trzech lat, spadła liczba nieprawidłowości w związku z przestrzeganiem przepisów o czasie pracy maszynistów. "W szczególności ograniczona została liczba przypadków nieudzielania maszynistom określonego przepisami odpoczynku dobowego" - czytamy w raporcie.

Około 8 procent pracodawców, u których stwierdzono nieprawidłowości, nie przestrzegało przepisów o pracy w nocy (w 2013 r. ten sam wskaźnik wyniósł 13 proc.). 8,2 proc. zatrudniało pracowników w granicach dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowych (W 2013 r. - 8,6 proc).

Kontrola wykazała, że 18 proc. pracodawców (w 2013 r. - 22 proc.) nieprawidłowo prowadziło ewidencję czasu pracy maszynistów. 19 proc. pracodawców nie zapewniło pracownikom 11-godzinnego odpoczynku dobowego (lub dłuższego - jeśli wynika to z wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy). Dla porównania w 2013 r. takie nieprawidłowości wykryto u 29 proc. pracodawców.

 W okresie trzech lat wzrósł odsetek pracodawców (z 13,6 proc. w 2013 r. do 24,5 proc.), u których wykryto nieprawidłowości związane z zapewnieniem pracownikom 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego.

Podstawową przyczyną naruszania przepisów o czasie pracy maszynistów było występowanie na szlaku kolejowym nieprzewidywalnych sytuacji, tj. wypadków, awarii, czasowego wstrzymania ruchu. Powoduje to, że pracodawcy "zmuszeni są" do zatrudniania maszynistów "z naruszeniem prawa do odpoczynku oraz powyżej dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych".
"Nie bez znaczenia pozostaje przy tym podejście pracowników, chętnie podejmujących pracę w godzinach nadliczbowych" - podkreślono w raporcie kontroli. Błędy służb kadrowych przy planowaniu i rozliczaniu czasu pracy pracowników, a także niejasność niektórych przepisów to również przyczyny występowania nieprawidłowości.