Wyniki przewozów towarowych za wrzesień lepsze niż w ubiegłym roku

Wyniki przewozów towarowych za wrzesień lepsze niż w ubiegłym roku

W ciągu dziewięciu miesięcy 2017 r. przewieziono o blisko 15 mln ton więcej (9,1%) niż w analogicznym okresie 2016 r. Praca przewozowa była wyższa o ponad 3 mld ton-km (8,3%) i wyniosła ponad 40 mld tono-km.

We wrześniu 2017 r. przewieziono blisko 21 mln ton, a praca przewozowa wyniosła prawie 4,8 mld tono-km. Oznacza to, że wyniki za wrzesień są lepsze o 4,2% i 6,5% odpowiednio pod względem masy i pracy przewozowej od września 2016 r.

Średnia odległość przewozu towarów wyniosła 229 km i była prawie o 5 km większa, niż we wrześniu roku ubiegłego.  

 

 


(źródło: www.utk.gov.pl)