Wyniki przewozowe grup towarowych w III kwartale

Wyniki przewozowe grup towarowych w III kwartale

Jak podaje UTK w transporcie kolejowym nadal dominuje przewóz ładunków takich jak węgiel czy kruszywa. Jednak dane za III kwartał wskazują na rosnące znaczenie pozostałych grup towarów. Największy wzrost masy przewiezionych ładunków w porównaniu z poprzednim kwartałem miał miejsce w przypadku grupy węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny – ponad 1,5 mln ton oraz grupy towarów nieidentyfikowalnych – ponad 300 tysięcy ton.

Przez dziewięć miesięcy tego roku przewoźnicy kolejowi przetransportowali blisko 178 mln ton towarów, a praca przewozowa wyniosła blisko 42,2 mld ton-km. Najlepsze wyniki podstawowych parametrów występowały w I kwartale, który na przestrzeni ostatnich lat charakteryzował się przeważnie najniższymi wartościami w roku.

Trzeci kwartał to ponad 59,4 mln ton towarów przewiezionych pociągami przewoźników towarowych, z czego 51 mln stanowił transport pięciu grup. Najwięcej przewieziono węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej i gazu ziemnego - 22,4 mln ton. W grupie tej przewozy wzrosły w porównaniu z poprzednim kwartałem 7%. Kolejne grupy to rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa - 16,7 mln ton (spadek o 2%); koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej - 7,2 mln ton (wzrost o 4%); chemikalia, produkty chemiczne - 2,5 mln ton (spadek o 3%) oraz metale, wyroby metalowe gotowe - 2,2 mln ton (spadek o 9%). Łączny udział tych pięciu grup w przewiezionej masie ładunków to blisko 86% wszystkich zrealizowanych przewozów w trzecim kwartale. Blisko 8% masy wszystkich ładunków przewiezionych w trzecim kwartale stanowią grupy: towary nieidentyfikowalne oraz puste opakowania. Obejmują one większość towarów przewożonych w transporcie intermodalnym.

- W perspektywie rok do roku, zmniejszenie transportu grup takich jak kruszywa czy węgiel kamienny w znaczący sposób wpływa na wyniki przewozowe. Zarazem widoczny jest wzrost w wartościach bezwzględnych - w udziale procentowym w masie i pracy przewozowej transportu towarów związanych z przewozami intermodalnymi – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. - Średnia masa pociągu intermodalnego w Polsce najczęściej jest znacząco niższa od składów z towarami masowymi. Dlatego nawet duże wzrosty w tym transporcie nie przekładają się w znaczny sposób na ogólne wyniki przewozowe.  - dodaje.

W przypadku parametru pracy przewozowej w największym stopniu na jej wartość wpływają ładunki w ramach grupy rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa, które stanowią ponad 28% pracy przewozowej za okres lipiec-wrzesień (4 mld ton-km). Udział kolejnych dwóch najważniejszych grup w trzecim kwartale to odpowiednio 26% dla węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 17,5% dla koksu, brykietu i produktów rafinacji ropy naftowej. Czwartą grupą ładunków pod względem udziału w pracy przewozowej był transport towarów w ramach grupy towary nieidentyfikowalne – 10,9%.  

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj > Statystyka przewozów towarowych.

źródło: UTK.gov.pl