Wyniki przewozowe kolei w lutym 2024 r.

Wyniki przewozowe kolei w lutym 2024 r.

Urząd Transporu Kolejowego opublikował wyniki przewozowe za luty tego roku.
Z usług kolei skorzystało prawie 31,7 mln osób. To niemal o 4,4 mln więcej niż w lutym 2023 r. W przewozach towarowych koleją przewieziono 17,6 mln ton ładunków – o 1,5 mln ton mniej niż przed rokiem.

PRZEWOZY PASAŻERSKIE

W lutym pociągami podróżowało prawie 31,7 mln pasażerów. To o 4,4 mln osób więcej (+16,1%) niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku. Wykonana przez pociągi pasażerskie praca przewozowa przekroczyła 2 mld pasażerokilometrów. Oznacza to, że była wyższa o prawie 0,3 mld pasażerokilometrów (+14,3%) niż w lutym 2023 r. W przypadku pracy eksploatacyjnej, która wyniosła 16,2 mln pociągokilometrów, wzrost wobec lutego 2023 r. wyniósł 1,4 mln pociągokilometrów (+9,6%). Średnia odległość podróży w lutym 2024 r. wyniosła 63,9 km. To mniej o 1 km niż rok temu.

To był najlepszy luty w przewozach pasażerskich od 2012 r. Rekordowe wyniki kolej odnotowała w liczbie przewiezionych pasażerów, wielkości pracy przewozowej i eksploatacyjnej.

Luty 2024 r. pod względem liczby pasażerów, pracy przewozowej i średniej odległości był nieznacznie lepszy również wobec stycznia tego roku. Z usług kolei skorzystało o 0,3 mln pasażerów więcej (+1%), wyższa o ponad 48 mln pasażerokilometrów (+2,4%) była wartość pracy przewozowej, a średnia odległość przejazdu pasażera wzrosła o prawie 1 km. Spadek widać jedynie w przypadku pracy eksploatacyjnej wypracowanej przez pociągi pasażerskie – w lutym była ona niższa o prawie 1 mln pociągokilometrów (-5,7%) wobec wyniku styczniowego.

W tym roku kolej pasażerska obsłużyła prawie 63,1 mln osób, a wartość pracy przewozowej przekroczyła 4 mld pasażerokilometrów. Praca eksploatacyjna osiągnęła poziom 33,3 mln pociągokilometrów.

W porównaniu z pierwszymi dwoma miesiącami 2023 r. nastąpił wzrost w liczbie pasażerów o prawie 6,2 mln (+10,9%). Wzrosła też wartość pracy przewozowej – o 0,4 mld pasażerokilometrów (+9,9%), a także pracy eksploatacyjnej – o 2,4 mln pociągokilometrów (+7,8%).

Podstawowe dane eksploatacyjne o przewozach pasażerskich zostały opublikowane na stronie dane.utk.gov.pl.

PRZEWOZY TOWAROWE

W lutym 2024 r. koleją przewieziono prawie 17,6 mln ton towarów. Jest to mniej o 1,5 mln ton (-7,7%) w stosunku do ubiegłego roku. Praca przewozowa wykonana w lutym przez pociągi towarowe wyniosła 4,6 mld tonokilometrów. Oznacza to spadek o prawie 0,5 mld tonokilometrów (-9,5%) wobec lutego 2023 r. W przypadku pracy eksploatacyjnej, która wyniosła niespełna 6,6 mln pociągokilometrów, jest to o 0,4 mln pociągokilometrów mniej (-5,2%). Średnia odległość przewozu 1 tony ładunków w lutym wyniosła 264 km – o 5 km mniej niż w tym samym miesiącu w 2023 r.

W tym roku luty był nieznacznie słabszy od stycznia tylko pod względem masy towarów. Pociągi towarowe przewiozły o 0,1 mln ton ładunków mniej (-0,7%). W przypadku wykonanej pracy przewozowej i eksploatacyjnej były to wartości wyższe, odpowiednio o 170 mln tonokilometrów (+3,8%) i o 0,2 mln pociągokilometrów (+3,3%) niż w styczniu 2024 r. O 11,6 km zwiększyła się średnia odległość przewozu jednej tony ładunku.

W ciągu dwóch miesięcy 2024 r. kolej przewiozła niemal 35,3 mln ton towarów, pociągi towarowe wykonały pracę przewozową w wysokości ponad 9,1 mld tonokilometrów, a praca eksploatacyjna to 12,9 mln pociagokilometrów. W zestawieniu ze styczniem i lutym 2023 r. o prawie 4,2 mln ton (-10,6%) spadła przewieziona masa ładunków, o 1,4 mld tonokilometrów (-13,6%) wykonana praca przewozowa, a o 1,3 mln liczba pociągokilometrów (-9,3%) w wykazanej pracy eksploatacyjnej.

Podstawowe dane eksploatacyjne o przewozach towarowych zostały opublikowane na stronie dane.utk.gov.pl.

źródło: utk.gov.pl