Wyniki przewozowe w marcu 2023 r.

Wyniki przewozowe w marcu 2023 r.

PRZEWOZY PASAŻERSKIE

W marcu 2023 r. pociągami podróżowało 31,1 mln pasażerów – o 2,8 mln więcej (+9,7%) niż rok wcześniej. To zarazem najwyższa liczba pasażerów kolei odnotowana w tym miesiącu od 2012 r. Wykonana w przewozach pasażerskich praca przewozowa wyniosła prawie 1,9 mld pasażerokilometrów, co w zestawieniu rok do roku oznacza nieznaczny wzrost – o 0,004 mld pasażerokilometrów (+0,2%). Praca eksploatacyjna ukształtowała się na poziomie 16,2 mln pociągokilometrów – to wynik o 0,1 mln wyższy (+0,5%) niż w marcu 2022 r. Średnia odległość przejazdu pasażera w marcu 2023 r. wyniosła 60 km – o 5,7 km mniej (-8,7%) niż w marcu 2022 r.

W marcu, w zestawieniu z lutym, z usług kolei skorzystało o ponad 3,8 mln osób więcej (+14%), praca przewozowa wzrosła o prawie 0,1 mld pasażerokilometrów (+5,3%), a praca eksploatacyjna ukształtowała się na poziomie wyższym o 1,4 mln pociągokilometrów (+9,8%). Średnia odległość przejazdu pasażera w marcu 2023 r. była o 4,9 km krótsza (-7,6%) niż w lutym 2023 r.

Ogółem w I kwartale 2023 r. z usług kolei skorzystało ponad 88 mln pasażerów, wykonano pracę przewozową na poziomie ponad 5,5 mld pasażerokilometrów, a eksploatacyjną w wysokości 47,1 mln pociągokilometrów.

W zestawieniu z analogicznym okresem w 2022 r. to o 17 mln pasażerów więcej (+23,9%), wykonana praca przewozowa wzrosła o 1 mld pasażerokilometrów (+22,2%), a praca eksploatacyjna o 1,1 mln pociagokilometrów (+2,3%).

„W pierwszym kwartale 2023 r. kontynuowany był trend wzrostowy w przewozach pasażerskich. Wyższa frekwencja w pociągach dotyczy zdecydowanej większości przewoźników, również tych, którzy ze względu na prace modernizacyjne na sieci zmuszeni byli organizować przewozy na skróconych trasach. Rosnąca liczba osób w środkach transportu publicznego przynosi wymierne korzyści dla środowiska. Nie należy jednak pomijać faktu, że wzrost popularności usług transportu kolejowego oznacza konieczność zapewnienia dodatkowego taboru – obecnie komfort podróży ma dla pasażera coraz większe znaczenie – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

PRZEWOZY TOWAROWE

W marcu koleją przetransportowano 21,1 mln ton towarów, co oznacza nieznaczny spadek – o 1,8 mln ton (-7,8%) wobec rekordowego pod tym względem marca 2022 r. W przypadku pracy przewozowej, która wyniosła prawie 5,5 mld tonokilometrów, rynek osiągnął nieznaczny wzrost – o 0,01 mld tonokilometrów (+0,2%). Wykonana praca eksploatacyjna osiągnęła poziom 7,5 mln pociągokilometrów, co jest wynikiem o 0,2 mln pociągokilometrów mniejszym (-2,5%) niż rok wcześniej. Średnia odległość przewozu ładunków w marcu 2023 r. wyniosła 261 km – to o prawie 21 km więcej (+8,6%) niż w marcu 2022 r.

W marcu 2023 r. w przewozach towarów w porównaniu do lutego 2023 r. masa przewiezionych towarów wzrosła o 2,1 mln ton (+11,1%), wykonana praca przewozowa była o prawie 0,4 mld tonokilometrów większa (+7,4%), a w pracy eksploatacyjnej odnotowano wzrost o 0,6 mln pociągokilometrów (+9,3%). Średnia odległość przewozu była o 9 km krótsza (-3,3%) niż w lutym 2023 r.

Ogółem w pierwszym kwartale 2023 roku koleją przetransportowano 60,4 mln ton towarów, wykonując przy tym pracę przewozową na poziomie ponad 16 mld tonokilometrów i pracę eksploatacyjną na poziomie prawie 21,8 mln pociągokilometrów.

W zestawieniu z analogicznym kwartałem w 2022 r. był to nieznaczny spadek przewiezionej masy – o 1,9 mln ton (-3%), lecz w przypadku pracy przewozowej i eksploatacyjnej odnotowano wzrost odpowiednio o 1,4 mld tonokilometrów (+9,6%) i o 0,8 mln pociągokilometrów (+3,9%). W odniesieniu do pracy przewozowej i eksploatacyjnej wykazanej przez przewoźników towarowych w okresie styczeń-marzec 2023 r. są to najwyższe wartości tych parametrów osiągnięte w I kwartale roku od 2012 roku.

„Pierwszy kwartał 2023 r. uwidocznił nieznaczne wyhamowywanie popytu na usługi transportu kolejowego. O ile rynek przewozów towarowych mniej niż pasażerski odczuł ograniczenia związane z pandemią – to w roku 2023 r. ze względu na wojnę w Ukrainie, wysokie ceny paliw i energii, a także inflację można spodziewać się jeszcze większych wyzwań związanych ze spadkiem zapotrzebowania na przewozy towarowe. Obserwujemy jednak w ostatnim czasie np. duże wzrosty jeśli chodzi o przewozy zbóż. Nie zmienia to jednak tego, że przewoźnicy kolejowi powinni szukać również szans na rozwój biznesu na kierunkach krajowych. Do tego niezbędna jest konkurencyjna oferta oparta o pewność i terminowość przewozu” – zaznacza dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Podstawowe dane eksploatacyjne dotyczące przewozów pasażerskich i towarowych zostały opublikowane na stronie Dane Kolejowe.