Wyniki przewozowe – wrzesień 2020

Wyniki przewozowe – wrzesień 2020

We wrześniu koleją podróżowało 21, 6 mln pasażerów – o 25% mniej niż przed rokiem. Wynik za pierwsze trzy kwartały tego roku jest niższy o 33% w porównaniu z tym samym okresem sprzed epidemii. W przewozach towarowych wynik za wrzesień to 19,6 mln ton, o 0,2% mniej niż w 2019 r. poinformował Urząd Transportu Kolejowego

Ostatni miesiąc trzeciego kwartału to 21,6 mln pasażerów, którzy skorzystali z usług transportu kolejowego. Pomimo stałego wzrostu liczby pasażerów wynik za wrzesień jest niższy o 25,1% w porównaniu z tym samym miesiącem w roku ubiegłym. W porównaniu do sierpnia 2020 r. liczba podróżnych zwiększyła się o blisko 1,5 mln (7%). Praca przewozowa wyniosła 1,2 mld pasażerokilometrów, zaś eksploatacyjna 13,9 mln poc-km. Wyniki te były w porównaniu z wrześniem 2019 r. niższe odpowiednio o 31,9% oraz 0,2%. Wyniki pracy eksploatacyjnej pokazują, że długość zrealizowanych przewozów wraca do poziomu zbliżonego do wartości z zeszłego roku.

Koniec wakacji i początek roku szkolnego przełożył się na zmniejszenie liczby osób korzystających z pociągów dalekobieżnych, wzrosła za to liczba podróżnych korzystających z usług przewoźników realizujących przewozy regionalne i aglomeracyjne. Niższa wartość pracy przewozowej w porównaniu z sierpniem czy lipcem 2020 r. jest wynikiem mniejszej liczby pasażerów podróżujących na dłuższych relacjach.

- Wrzesień w przewozach pasażerskich zakończył się najlepszymi wynikami przewozowymi od początku pandemii w Polsce. Dane statystyczne pokazują, że wiele osób po okresie wakacji wróciło do korzystania z usług kolei w dojazdach do pracy czy szkoły. We wrześniu szczególnie widoczny był powrót pasażerów korzystających z usług spółek realizujących głównie przewozy o charakterze regionalnym i aglomeracyjnym- komentuje wyniki dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – W przewozach dalekobieżnych, co roku wrzesień oznacza spadek liczby podróżnych. Jednak pomimo tego liczba pasażerów w PKP Intercity, pomijając okres wakacyjny, osiągnęła najlepszy rezultat od początku pandemii - dodaje.

Po trzech kwartałach 2020 r., w których transport kolejowy w Polsce odczuwał skutki globalnej pandemii, łączna liczba pasażerów wyniosła 164,9 mln i jest niższa o 33% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Praca przewozowa osiągnęła poziom 10,2 mld pasażerokilometrów, zaś eksploatacyjna blisko 117 mln pociągokilometrów, co oznacza spadek tych parametrów odpowiednio o 38,9% oraz 8,2%. Średnia odległość przejazdu jednego pasażera za okres 9 miesięcy to 62 km )67 km w tym samym okresie 2019 r.).

Szczegołowe dane o przewozach pasażerskich znajdują sie w dziale Statystyka przewozów pasażerskich.

PRZEWOZY TOWAROWE

We wrześniu 2020 r. przewozy towarowe osiągnęły poziom najbardziej zbliżony do zeszłorocznego. Masa przewiezionych ładunków we wrześniu to 19,6 mln ton, praca przewozowa wyniosła blisko 4,7 mld tonokilometrów, zaś praca eksploatacyjna 6,9 mln ton. W porównaniu do września 2019 r. masa była niższa o 0,2%, praca przewozowa i eksploatacyjna były wyższe odpowiednio o 2,3% i 2,1%.

Średnia odległość wyniosła 238 km i była wyższa o 2,4% w stosunku do września 2019 r.

- Wrzesień zakończył się najlepszym wynikiem w przewozach towarowych w tym roku. Jednak masa przewiezionych towarów od początku roku jest mniejsza niż w analogicznym okresie roku 2019 r. Obserwować można szczególnie spadek przewozów ładunków masowych związanych z budownictwem i energetyką. Potwierdza to, że funkcjonowanie przedsiębiorców kolejowych w tradycyjnej roli przewoźników towarów masowych jest w bardzo dużym stopniu zależne od przebiegu dużych projektów infrastrukturalnych czy też stopnia zapotrzebowania sektora energetycznego - podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. - Na rynku widoczny jest natomiast rozwój segmentu przewozów intermodalnych i potrzebne jest dalsze stymulowanie rozwoju tego segmentu. Istotne jest podjęcie działań na rzecz przeniesienia części ładunków jadących w tranzycie przez Polskę z dróg na kolej. Ważne jest stwarzanie nowych możliwości, rozwiązań do wykorzystania transportu kolejowego – dodaje.

Wyniki za okres trzech kwartałów 2020 r. to 162 mln ton, 38 mld tonokilometrów oraz 56 mln pociągokilometrów, co oznacza spadek w stosunku do wartości osiągniętych w 2019 r. odpowiednio o 8,8%, 10,1% oraz 9%. Średnia odległość przewozu w okresie od stycznia do września 2020 r. wyniosła 234 km. Wyniki za ten okres są lepsze niż te z 2016 r. kiedy w tym samym czasie masa wyniosła 161,8 mln ton, praca przewozowa, 37 mln tonokilometrów oraz 54 mln pociągokilometrów.

Szczegołowe dane o przewozach towarowych znajdują sie w dziale Statystyka przewozów towarowych.

źródło: utk.gov.pl