Wystąpienie do Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza Wiceprezesa Rady Ministrów o zwołanie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa.

Wystąpienie do Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza Wiceprezesa Rady Ministrów o zwołanie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa.

Związki Zawodowe działające w PKP CARGO S.A. wystąpiły do Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza Wiceprezesa Rady Ministrów o zwołanie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa.

CamScanner 10-07-2024 1203_1jpg