Wystąpienie FZZMK do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji w PKP CARGO S.A.

Wystąpienie FZZMK do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji w PKP CARGO S.A.

Niniejszy  list został przekazany w dniu 15 września 2020 do Kancelarii Premiera oraz do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczynskiego.

Pan Mateusz Morawiecki

                                              Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

 

    W związku z utratą pozycji rynkowej i radykalnym spadkiem pracy w Spółce PKP CARGO S.A. oraz w oparciu o informacje dotyczące sytuacji Spółki, przekazane przez Zarząd w dniu 9 marca 2020 roku, w trosce o stabilność miejsc pracy i wynagrodzenia pracowników, organizacje związkowe, wszczęły w dniu 12 marca 2020 roku dialog społeczny, zgodnie z Porozumieniem w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
Organizacje związkowe, poinformowały jednocześnie, że brak zawarcia porozumienia w ramach dialogu spowoduje podjęcie przez związki zawodowe sporu zbiorowego. Minęło pół roku, a Zarząd nie zrobił nic w kierunku zawarcia porozumienia. Nie podjął nawet rozmów w tej sprawie, argumentując to sytuacją spowodowaną przez COVID-19, nadużywając jednocześnie tego argumentu w odniesieniu do sytuacji Spółki. Informujemy, że to nie COVID-19 jest przyczyną złego stanu Spółki, a niespotykana w giełdowej historii PKP CARGO, nieudolność w procesie zarządzania. Dane Urzędu Transportu Kolejowego, wyraźnie pokazują wzrosty udziału w rynku u innych przewoźników, natomiast Cargo notuje spadki.    

    Obecnie, sytuacja firmy przedstawia się dramatycznie, a ciągły optymizm Prezesa, nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości. Na ostatniej telekonferencji, przeprowadzonej w dniu 28 sierpnia FZZMK zwróciła się
z apelem do Prezesa Zarządu o złożenie dymisji argumentując, że nie stanowi ujmy na honorze taka decyzja, gdyż już na poziomie aplikacji należy ją zakładać, w razie braku realizacji zamierzonych celów. Celem, jaki zakładał Prezes przy obejmowaniu tej funkcji, był wzrost udziału w rynku do 60 %, a nie spadek do nieco ponad 30%. Taka decyzja stworzyłaby także nową sytuację, umożliwiając nowemu Zarządowi przedstawienie programu przywrócenia PKP CARGO jej dawnej pozycji rynkowej. Dymisja obecnego Prezesa, spowodowałaby również, że związki zawodowe z nadzieją przystąpiłyby do konstruktywnego dialogu.

Niestety Zarząd, który utracił już zaufanie partnerów społecznych, postanowił trwać i wprowadzać oszczędności, jedynie po stronie pracowników. Jest to oczywiste prowokowanie związków zawodowych do podejmowania radykalnych działań protestacyjnych i to Zarząd ponosi pełną odpowiedzialność za zaistniałą sytuację, która może stanowić zarzewie ogólnopolskiego konfliktu.

    Zatem, wnosimy do Pana Premiera o podjęcie możliwych działań, które spowodują, że PKP CARGO stanie się ponownie spółką efektywną, dobrze zarządzaną i dostosowaną do warunków otoczenia w optymalny sposób.


WhatsApp Image 2020-09-15 at 134213 1jpeg
WhatsApp Image 2020-09-15 at 134213jpeg