Wzrost cen obniża wartość świadczenia Rodzina 500+

Wzrost cen obniża wartość świadczenia Rodzina 500+

Jak informuje portal money.pl, pieniądze z programu Rodzina 500+ są z roku na rok coraz mniej warte ze względu na coraz szybciej rosnące ceny. Tymczasem rząd nie planuje waloryzacji świadczenia.

Dziennikarze portalu wskazują, że w tej chwili sztandarowy pomysł PiS mógłby mieć nazwę Rodzina 483+, bo obecnie za 500 zł można kupić tyle samo, co za 483 zł w momencie uruchamiania programu. Co roku, uwzględniając wzrost cen, ubywać może przynajmniej 12 zł. Jeżeli rząd nie zdecyduje się na waloryzację świadczenia, to za kilkanaście lat rodzice będą otrzymywać znacznie niższe świadczenia. Warto też zauważyć, że w ubiegłym roku najwyższy był wzrost cen żywności – blisko 5%. W praktyce oznacza to, że wartość świadczenia Rodzina 500+ najszybciej spada dla osób najbiedniejszych, które największą część swojego dochodu przeznaczają na żywność.

Narodowy Bank Polski założył, że w 2018 roku ceny pójdą w górę o 2,5%. Jeżeli w tym tempie będą rosnąć ceny, to w 2020 roku świadczenie będzie warte 454 zł, a za 15 lat, w 2033 roku już zaledwie 326 zł.

Jednocześnie rząd jasno deklaruje, że w nie planuje rozszerzenia programu Rodzina 500+. Pozostanie więc bardzo niskie kryterium dochodowe na pierwsze dziecko, co w praktyce oznacza, że blisko połowa dzieci nie otrzyma wsparcia.