Zapraszamy Przedstawicieli Pracowników w Radzie Nadzorczej PKP Intercity do udziału w spotkaniu w ramach dialogu społecznego

Zapraszamy Przedstawicieli Pracowników w Radzie Nadzorczej PKP Intercity do udziału w spotkaniu w ramach dialogu społecznego

Wybrani niedawno Przedstawiciele Pracowników w Radzie Nadzorczej PKP Intercity wielokrotnie deklarowali pomoc i reprezentowanie interesów wszystkich pracowników. Dlatego związkowcy, którzy rozpoczęli dialog społeczny w sprawie podwyżki wynagrodzeń zwrócili się do Pani Marii Sędek, Panów Krzysztofa Ciećki i Tomasza Surówki o wsparcie w działaniach i udział w spotkaniu w ramach dialogu społecznego w dniu 30 lipca 2019 roku. Wierzymy, że dzięki wspólnym działaniom pracownicy spółki otrzymają podwyżkę wynagrodzenia w 2019 roku.
W załączeniu pismo związków zawodowych do Przedstawicieli Załogi w Radzie Naadzorczej PKP Intercity. 
IMG_20190719_182827jpg