Zarząd nie chce podwyżki dla pracowników POLREGIO S.A.

Zarząd nie chce podwyżki dla pracowników POLREGIO S.A.

Brak porozumienia w sprawie podwyżek płac w POLREGIO S.A. na dzisiejszym spotkaniu.

Spisano protokół rozbieżności kończący dialog społeczny.