Zarząd PKP CARGO S.A. i związki zawodowe działające w spółce podpisały porozumienie

Zarząd PKP CARGO S.A. i związki zawodowe działające w spółce podpisały porozumienie

Zarząd PKP CARGO S.A. i związki zawodowe działające w spółce podpisały 24 stycznia 2023 porozumienie w sprawie podwyżek wynagrodzeń. Tym samym w PKP CARGO S.A. zakończył się spór zbiorowy. 

Zawarte porozumienie zakłada przyznanie pracownikom Spółki podwyżki wynagrodzenia z dniem 1 stycznia 2023 r. Szacowany przez Spółkę koszt podwyżek wyniesie ok. 166 mln zł.

Podwyżki uzgodnione w niniejszym porozumieniu wyczerpują postulaty Strony Społecznej dotyczące wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku i tym samym skutkują zakończeniem sporu zbiorowego w PKP CARGO S.A. wszczętego w 2022 roku.

Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejkowych będąca współautorem apelu skierowanego wspólnie przez Związki Zawodowe do pracowników w dniu 23 listopada 2022 r. w sprawie braku wyrażenia zgody na zmiany w harmonogramach pracy, niniejszym apel ten odwołuje.

Porozumienie012023jpg

Porozumienie012023_01jpg