Zarząd PKP CARGO S.A. uwzględnił postulaty związów zawodowych ws. nieświadczenia pracy

Zarząd PKP CARGO S.A. uwzględnił postulaty związów zawodowych ws. nieświadczenia pracy

CamScanner 12-06-2024 1053_1jpg

CamScanner 12-06-2024 1053_2jpg