Zenon Kozendra nowym członkiem zarządu PKP Cargo

Zenon Kozendra nowym członkiem zarządu PKP Cargo

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) poinformował, iż w dniu 14 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki, po przeprowadzeniu procedury wyborczej na przedstawiciela pracowników do Zarządu PKP CARGO, podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 14 lipca 2016 r. zgłoszonego kandydata na przedstawiciela pracowników w Zarządzie PKP CARGO Pana Zenona Kozendrę.

W PKP Cargo pracuje od 1985 roku. W latach 2005-08 był członkiem zarządu ds. pracowniczych i administracyjnych, a od 2008 roku pełnomocnikiem zarządu ds. strategii personalnej.Kozendra jest on absolwentem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach. Na Akademii Leona Koźmińskiego ukończył też studia podyplomowe z organizacji zarządzania.

Zenon Kozendra złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w PKP SA oraz członka prezydium i sekretarza Rady Sekcji Zawodowej NSZZ ,,Solidarność" w PKP Cargo.