Zmiany w Kodeksie pracy: rząd przyjął projekt nowelizacji

Zmiany w Kodeksie pracy: rząd przyjął projekt nowelizacji

Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy, która ma na celu wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw - w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, a także tzw. dyrektywę rodzicielską. Przed nami m.in. zmiany w urlopach rodzicielskich.

Biuro prasowe OPZZ

Zgodnie z przyjętym projektem wprowadzony zostanie m.in. dodatkowy urlop rodzicielski, a także możliwość elastycznej organizacji pracy dla rodziców małych dzieci i nowy urlop opiekuńczy.

Dłuższy urlop rodzicielski i 5 dni urlopu opiekuńczego

Dziś urlop rodzicielski wynosi 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Po zmianach w Kodeksie Pracy będzie to odpowiednio 41 i 43 tygodnie. Oboje rodziców będzie miało również zagwarantowany 9-tygodniowy urlop, który nie będzie mógł być przeniesiony na drugiego rodzica. W życie wejdzie też urlop opiekuńczy - pięć dni w roku kalendarzowym bezpłatnego urlopu na wniosek pracownika, który musi zapewnić opiekę dziecku lub innemu członkowi rodziny.

Jak powiedział Premier Mateusz Morawiecki: Polska się zmienia, zmienia się rynek pracy, w szybkim tempie zmieniają się potrzeby pracowników i pracodawców. Wprowadzamy dodatkowy urlop opiekuńczy - 5 dni, dodatkowe przerwy w pracy - jeśli dzień pracy pracownika jest dłuższy. Będzie istniała możliwość urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, opiekuńczego oraz zwolnienia w pilnych sprawach rodzinnych.

Zmiany w wypłatach zasiłku rodzicielskiego oraz umowach na czas określony i nieokreślony

Nowelizacja Kodeksu pracy obejmie także zmiany w umowach na czas określony i nieokreślony. Minister Marlena Maląg przekazała, że projekt nowelizacji zakłada m.in. zapewnienie pracownikowi, który wykonywał pracę co najmniej 6 miesięcy, prawa do wystąpienia raz w roku o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony. Wprowadzone zostaną także zmiany w wypłatach zasiłku rodzicielskiego. Obecnie podczas urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego wypłata zasiłku wynosi 80 proc. Po nowelizacji i podwyżce będzie wynosiła 81,5 proc.

Elastyczny czas pracy dla rodziców i koniec nadgodzin bez zgody pracownikaZmiany dotyczą też elastyczności czasu pracy rodziców dzieci do 8 roku życia. Jeśli pracodawca odrzuci wniosek pracownika o umożliwienie mu pracy zdalnej lub nie zgodzi się na indywidualny czas pracy, pracodawca będzie musiał pisemnie poinformować pracownika i uzasadnić swoją decyzję.

Pracodawca nie będzie móg też bez zgody pracownika zlecać pracy w nocy, delegacji czy pracy w godzinach nadliczbowych pracownikom mającym pod opieką dzieci do 8. roku życia (obecnie obowiązuje to tylko w przypadku rodziców maluchów do 4. roku życia)

O projekcie projekcie nowelizacji Kodeksu pracy pisaliśmy TUTAJ