Zmiany w Kodeksie Pracy: szansa na 35 dni wolnego jeszcze w tym roku

Zmiany w Kodeksie Pracy: szansa na 35 dni wolnego jeszcze w tym roku

Pracownicy mogą zyskać dodatkowe dni wolne jeszcze w tym roku. Już wkrótce rząd ma zająć się nowelizacją Kodeksu pracy, która ma ułatwić osiągnięcie work-life balance, czyli łączenie pracy zawodowej z życiem osobistym. Jeśli prace legislacyjne zakończą się uchwaleniem reformy, Polki i Polacy mogą liczyć nawet na 35 dni wolnego.

Biuro prasowe OPZZ

Nowelizacja Kodeksu pracy jeszcze w tym roku?

Jeszcze w 2023 roku może czekać nas rewolucja w Kodeksie pracy. Czego mogą spodziewać się pracownicy? Trwające prace legislacyjne obejmują m.in. urlop z tytułu siły wyższej, urlop opiekuńczy oraz zmiany w urlopach rodzicielskich, w ramach których oprócz 20 lub 26 dni i dwóch dni opieki nad dzieckiem pracujący mogą zyskać nawet 35 dni wolnego. 

Projekt zmian w Kodeksie pracy zakłada:

  • 5 dni dodatkowego urlopu opiekuńczego na członka rodziny lub osobę wymagającą opieki zamieszkującą w tym samym gospodarstwie domowym
  • 2 dni wolnego (lub 16 godzin) w przypadku sytuacji losowej, np. pilnej i nieprzewidzianej sprawy rodzinnej

Dwa nowe rodzaje urlopu mogą zwiększyć ilość dni wolnych o 7 dni. Niektórym pracownikom może wówczas przysługiwać nawet 35 dni w roku, tj. 26 dni urlopu wypoczynkowego, pięć dni opiekuńczego, dwa dni zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej i dwa na opiekę nad dzieckiem do lat 14). Uwaga: nowe urlopy nie będą jednak w pełni płatne.

Przypomnijmy, że OPZZ od dawna postuluje wprowadzenie urlopu w wymiarze 35 dni dla wszystkich pracowników. Więcej o 21 postulatach OPZZ TUTAJ


Co jeszcze w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy?

Projekt nowelizacji Kodeksu Pracy zakłada jeszcze inne zmiany, które dotyczą nie tylko urlopów i dodatkowych dni wolnych do pracownika. Nowy Kodeks Pracy zakłada:

  • wydłużenie urlopu rodzicielskiego z 32 do 41 tygodni w po narodzinach jednego dziecka i z 34 do 43 tygodni w przypadku dzieci urodzonych z ciąży mnogiej
  • dłuższy urlop ojcowski - do 9 tygodni urlopu ojcowskiego tylko dla ojców, co oznacza, że nie będą mogli przekazać mamie dziecka
  • zmiany w okresie próbnym - będzie można zawrzeć go na 1 miesiąc w przypadku umowy o pracę zwartej na czas określony krótszy niż 6 miesięcy lub na 2 miesiące w przypadku umowy o pracę zwartej na czas określony na co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy
  • możliwość pracy u dwóch pracodawców jednocześnie - pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub innym stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy
  • możliwość elastycznego czasu pracy dla rodziców - w przypadku dzieci do 8. roku życia

U podstaw zmian w Kodeksie pracy nowa unijna dyrektywa

Projekt ustawy ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186 z 11.07.2019, s. 105) i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20.6.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L z 2019 r. Nr 188, str. 79).

Te dwie dyrektywy miały wejść w życie już od sierpnia 2022 roku, ale jak do tej pory nie zostały wdrożone do polskiego prawa pracy.

Prace nad nowymi przepisami mają rozpocząć się już wkrótce, a nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze w tym roku.