Zmiany w ustawie o podatku dochodowym w zakresie kwoty wolnej od podatku

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym w zakresie kwoty wolnej od podatku

Przyjęta nowelizacja ustawy wprowadza zmianę naliczania kwoty wolnej od podatku w zależności od wysokości rocznego dochodu podatnika. Dochodem nazywamy różnicę między  uzyskanymi przychodami (wszystkimi osiągniętymi wpływami wartości materialnych w określonym czasie), a kosztami ich uzyskania.
 
Od dnia 1 stycznia 2017 roku wraz ze wzrostem dochodów podatnika maleć będzie kwota zmniejszająca podatek. Podatnicy, których roczny dochód mieści się w przedziale :
• Do 6 600 zł nie zapłacą podatku dochodowego,
• od 6 600 zł do 11 000 zł  będą mogli odliczyć kwotę zmniejszającą podatek pomiędzy 1 188 zł a  556,02 zł, ( miesięcznie od 99 zł do 46, 34 zł)
 

 
 
Przykładowo,  jeśli dochód roczny podatnika wynosi 9000 zł, to kwota wolna od podatku wzrośnie do 4684,91 zł, co oznacza, że zyska on 843,28 zł.
 
• od 11 000 zł do 85 528 zł będą mogli odliczyć kwotę zmniejszającą podatek równą 556,02 zł,  (bez zmian)
• od 85 528 zł  do 127 000zł będą mogli odliczyć kwotę zmniejszającą podatek pomiędzy 556,02 zł a 0 zł, ( miesięcznie od 46,34 zł do 0 zł)
 
 
 
 
Przykładowo,  jeśli dochód roczny podatnika wynosi 100 000 zł, to kwota wolna od podatku spadnie do 2011,07 zł, co oznacza, że straci on 361,99 zł.
 
• 127 000 zł i powyżej nie będą korzystać z kwoty zmniejszającej podatek.
 
Oznacza to wzrost progu dochodowego dla najuboższych o 3 509 zł. Dla osób zarabiających od 6 600 zł do 11 000 zł rocznie podatek spadnie, natomiast od 85 528 zł wzrośnie. Bez zmian pozostanie sytuacja podatników zarabiających od 11 000 zł do 85 528 zł rocznie.