Związkowcy z Polregio zapowiadają na 16 maja 2022 strajk generalny.

Związkowcy z Polregio zapowiadają na 16 maja 2022 strajk generalny.

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy informuje, że we wszystkich zakładach spółki Polregio, poza centralą, 16 maja tego roku zostanie przeprowadzony strajk generalny.

"MKPS stwierdza, że prowadzone zgodnie z zaleceniami działania w poszczególnych zakładach Spółki do tej pory nie skłoniły Właścicieli i Zarządu Spółki do podjęcia decyzji przybliżających do zawarcia porozumienia wdrażającego podwyżki wynagrodzeń" 

"W związku z powyższym MKPS POLREGIO S.A. podjął decyzję o ogłoszeniu strajku generalnego we wszystkich zakładach Spółki oprócz Centrali od godz. 0.01 dnia 16.05.2022 r." 

"MKPS utrzymuje w mocy uchwałę w sprawie bezwzględnego przestrzegania przez pracowników harmonogramów pracy i niewyrażanie zgody na ich zmianę a także odmowę pracy w nadgodzinach przez pracowników, których wykonywanie pracy wymaga szczególnej sprawności psychofizycznej. MKPS apeluje do pracowników, którzy do tej pory nie włączyli się do realizacji powyższych uchwał aby nie wpisywali się na listę wstydu i wspólnie z innymi podjęli działania wymuszające na pracodawcach wdrożenie podwek płac w Spółce" 


polregio21042022_01jpg

polregio21042022jpg